OSOBNÍ SEBE-PREZENTACE A JISTOTA VYSTUPOVÁNÍ (CESTA K ÚSPĚCHU)

 

15 % našeho úspěchu pochází z našich dovedností a znalostí, zatímco 85 % pochází z naší schopnosti navazovat kontakty s druhými lidmi a vyvolávat důvěru a respekt. - Nicholas Boothman

 • Chcete se naučit zvládat své emoce?

 • Chcete umět zaujmout?

 • Chcete získat jistotu a sebevědomí?

 • Chcete podpořit své charizma?

 • Chcete umět prodat svou práci?

Pak je tento intenzivní kurz určen právě Vám, neboť si na modelových příkladech vyzkoušíte různé situace, které mohou v pracovním prostředí nastat a naučíte se jak v těchto situacích co nejlépe reagovat. Cílem tohoto kurzu je podpora osobního stylu při jednání s klienty a zlepšení osobních a profesionálních vztahů.

Náročnost kurzu

Jedná se o základní kurz, jehož výsledky jsou přímo úměrné otevřenosti a pozitivním přístupem účastníků.

Témata 1. části kurzu jsou zaměřena  na Vaši osobnost:

 • Být sám sebou

 • Jak si získat druhé

 • Emočně inteligentní projev

 • Autenticita projevu

 • Posílení jistoty verbálního a neverbálního vyjadřování

Témata 2.části kurzu budou zaměřena  na komunikaci s klientem:

 • Jak oslovit a dále pracovat s klienty

 • Empatie a schopnost naslouchat klientovi

 • Vliv „pozitivní komunikace“ na vztah s klientem

 • Jak zaujmout a získat si důvěru klienta

 

KDY, KDE, KDO?

Aktuální termín         26. 09. 2019

Čas konání                    9:30 - 12:30  13:30 -17:00 hod.                   

Místo konání                U měšťanského pivovaru 6, Praha 7 – Holešovice

Cena kurzu                    5 200 Kč + DPH

Lektoři                           

 
Akademie Home Stagingu Praha
 

Marie Zlesáková
Terapeutka, lektorka a kouč v oblasti péče o duši, zdraví a osobnostní rozvoj

 


PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ

Po vyplnění formuláře od nás obratem dostanete další informace a výzvu k úhradě. Není vám vše úplně jasné? Zavolejte nám na  +420 734 501 227 nebo napište na akademie@ambiencedesign.cz.

Jméno a příjmení *
Jméno a příjmení
V případě, že budete potřebovat firemní daňový doklad, prosíme uvést fakturační údaje:
Souhlasím *