LEKTOŘI

Lektoři Ambience Design Akademie jsou specialisté v oblasti architektury, interiérového designu, fotografie, realit, marketingu a komunikačních dovedností.

 

MgA. Zuzana Wiesnerová

Zkušenosti: Absolventka magisterského studia v oboru Multimedia a Design se specializací na prostorový design. Návrhům interiérů se věnuje již několik let. Spolupracovala s renovovanými studii, navrhovala interiéry jak pro nadnárodní společnosti tak i pro soukromou klientelu.

Priority: Vytvářet kvalitní prostředí jak po estetické, tak i funkční stránce.

Tel.: +420 739 698 743 | E-mail: wiesnerova@homestaging.cz


Ing. Arch. Jakub Jakubec

Zkušenosti: Ing. Arch. Jakub Jakubec. V roce 2009 promoval na CVUT v oboru Architektura a stavitelství. Již během studií pomáhal v plzeňském atelieru pana architekta Soukupa, který je zaměřený především na rekonstrukce památkově chráněných budov a dodnes je tato disciplína velkou součástí jeho současné praxe. V posledních letech také pracoval v projekční společnosti SUDOP PRAHA a.s., kde se podílel na architektuře a rekonstrukcích staveb kolem železničních cest. Mimo projekční firmy pracuje samostatně na projektech rodinných domů a úpravách interiérů. Vyučování odborných předmětů z oblasti architektury a stavitelství vnímá jako zpestření pracovního života a možnost zaujmout veřejnost pro tento krásný obor.

Priority: Probudit v lidech zájem o estetiku, úctu ke kulturnímu dědictví, k životnímu prostředí i k sobě navzájem.

E-mail: jakubec.jakub@seznam.cz


Bc. Michaela Vokounová

Zkušenosti: Studovala Anglistiku a Amerikanistiku na Univerzitě Karlově v Praze a bakalářský obor „Ekonomika a Management“ na Vysoké škole cestovního ruchu, hotelnictví a lázeňství.  Úspěšně absolvovala výcvik koučování „Koučink – věda a umění“ akreditovaný Ericson College, Vancouver.
Řadu let pracovala v hotelnictví, a to jak v první linii, tak na manažerských pozicích. Jako tréninková manažerka a lektorka pro hotelový řetězec pracovala od roku 2001 v 9 evropských zemích.

Od roku 2010 působí jako nezávislá lektorka, trenérka a kouč se specializací na soft skills – například komunikace, prezentační dovednosti, vůdčí dovedností, train the trainer, péče o hosta, prodejní dovednosti a interkulturní komunikace. Kromě vedení tréninků se aktivně věnuje i individuálnímu koučinku.

Priority: Jsem si jista, že každý má spoustu skrytých schopností. Cílem mé práce je ukázat ostatním, že mohou dokázat víc, než si myslí.

E-mail: Michaela.Vokounova@seznam.cz


Marie Zlesáková 

Akademie HomeStagingu Praha - Lektor
Ke změně dojde, jakmile se člověk stane tím, kým je, a ne když se snaží stát tím, čím není.
— A. Beisser, 1970

Zkušenosti: Ve své dlouholeté manažerské praxi v mezinárodních hotelových společnostech jsem získala praktické zkušenosti ve vedení lidí, vzdělávání dospělých, jednání s klienty i zahraničními partnery. Klíčový pro mne vždy byl respekt k individualitě druhých, při vedení jednotlivců i týmu jsem intuitivně využívala techniky koučování.   V průběhu psychoterapeutického výcviku jsem se vydala na novou profesní cestu. Od roku 2014 se věnuji péči o duši, zdraví a osobnostní rozvoj. Kromě individuálního poradenství pracuji jako terapeutka na psychiatrické klinice a lektorka se specializací na komunikační a prezentační dovednosti, asertivitu, motivaci a péči o zákazníka. Odborné znalosti jsem získala studiem komunikace a psychoterapie na Pražské vysoké škole psychosociálních studií, dále pak v akreditovaných vzdělávacích programech zaměřených na oblast řízení a vedení lidí, lektorské dovednosti, koučink a nutriční poradenství.

Priority: Pomohu Vám znovu najít sám sebe. Vše co potřebujete, máte již v sobě.  Bylo to tam vždycky, je to jen skryté.

Email: marie.zlesakova@seznam.cz


Tomáš Nosil

Tomáš Nosil Akademie Home Staging Praha
Když nemám co dělat, pracuji

Zkušenosti: Dlouhodobě působí jako kmenový fotograf časopisů Instinkt a Týden. Od roku 2005 fotografuje většinu jejich titulních stran. Je držitelem několika prestižních ocenění Czech Press Foto. Mezi jeho soukromé zákazníky patří společnosti Volkswagen, Ford, Universal music nebo Komerční banka. Pravidelně vystavuje.

Priority: Chci své znalosti a zkušenosti předávat dál lidem, kteří mají o ně zájem.

E-mail: nosil@tyden.cz


Ing. Tomáš Prčík

Tomáš Prčík
Vysoké ceny přicházejí na začátku a nízké na konci.

Zkušenosti: Vystudoval jsem obor Finance na ESF Masarykovy University v Brně se zaměřením na pojišťovnictví a kapitálové trhy. Matematiku a statistiku rád používám i v oblasti prodeje a marketingu nemovitostí. Jen tak lze podle mě prokázat, že realitní kancelář klientovi zajišťuje skutečně nadprůměrně dobré výsledky. Absolvoval jsem řadu kurzů pro realitní makléře lektorů z České republiky i ze zahraničí. V roce 2009 jsem založil a následně vedl vlastní realitní kancelář.

Priority: Rychlý prodej nemovitosti bez zbytečných slev.

E-mail: tomas.prcik@callidoreality.cz


Kristina Tayara

Kristina Tayara Home Staging Akademie Praha
Fantazie je důležitější než znalosti.

Zkušenosti: Více než 8 let zkušeností v žurnalistice a marketingu v zahraničí, kde jí práce pro novinové plátky a magazíny umožnila svoje idee šířit v několika jazycích. Mimo novinářskou práci se věnovala rozvoji social marketingu u začínajících firem. www.urbankristy.com

Priority: Mým cílem je, rozvíjet a zvládnout své odhodlání, pomoci Home Stagingu komunikovat se zákazníky a uspět.

Tel.: +420 775 972 231 | E-mail: tayara@homestaging.cz


Ing. arch., Bc Martina Bartošová

Zkušenosti: Vedle absolvování magisterského studia na ČVUT v Praze v oboru architektura a stavitelstvívystudovala bakalářský program na VŠE v Praze. Při studiu na vysoké škole působila v ateliéru Afaia s.r.o., kde měla na starosti zejména vedení architektonických studií staveb a interiérů. Nyní působí v ateliéru dbarchitekti a je hlavní koordinátorkou zakázek v oblasti interiérového designu. Tuto roli zaujímá od prvního kontaktu se zákazníkem až po předání klíčů od dokončeného bytu. 

Priority: Architektura, nauka o bydlení a estetice by měla být součástí základního vzdělání.

Tel.: +420 724 319 304 | E-mail: bartosova@dbarchitekti.cz


Ing. arch. David Bartoš

Ing. arch. David Bartoš - Akademie HomeStagingu

Zkušenosti: Během středoškolského a vysokoškolského studia navštěvoval projekční ateliér Ing. Petra Lorenze a spolupracoval s několika dalšími autorizovanými inženýry a architekty v rámci celého procesu výstavby. Poté, co v roce 2013 promoval na ČVUT v oboru Architektura a stavitelství založil projekční ateliér dbarchitekti. V současné době se aktivně věnuje projekční činnosti v celém spektru všech projekčních fází. Vede projekty různého rozsahu a náplně: od rodinných domů, interiérů bytů až po rozsáhlé polyfunkční stavby a hotely. Své prostory doplňuje i o grafické a hmotové prvky. 

Priority: Architekt je hlavním koordinátorem. Činnost architekta nekončí pouze pěkným obrázkem. 

Tel.: +420 725 266 829 | E-mail: bartos@dbarchitekti.cz